Arbeid vi gjør

Vedlikehold av plen

 • Gressklipp og kantklipp
 • Gjødsling og kalking
 • Lufting og moseriving
 • Toppdressing og overseeding

Landskapsarbeid

 • Beskjæring av frukttrær, busker og hekk
 • Elvestein og bark
 • Luking og nyplanting
 • Vår- og høstopprydding
 • Ferdigplen;  etablering/legge
 • Landskapsrenoveringer og installasjoner

Andre tjenester

 • Robotklipper installasjon
 • Fresing av stubber
 • Levering og bortkjøring, bark, jord, grus
 • Rens av takrenner
 • Nedkutting av småtrær, fjerne busker
 • Rens av beleggningsstein, mekanisk og kjemisk
 • Snørydding / måking og strøing

På huset

Små reparasjoner, div
Reparere platting, tre eller stein,
Belegningsstein, rense/legge/reparere
Mindre takreparasjoner,

Vinter aktiviteter

Snømåking
Salting og strøing
Klargjøring av hus for vinteren/våren
Beskjæring av frukttrær
Innvendig arbeid

Annet:

være med på innkjøp/handling,
bytting av hvitevarer
bytte dekk osv.
flytte sykehusseng Opus seng