Landskaps-tjenester

Vi tilbyr landskapsarbeid av høy kvalitet inkludert alt fra rutinemessig vedlikehold og kutting, til nyplanting i bed eller klipp og stell av busker og frukttrær. Vi kan også forme hagen med å legge til eller fjerne elementer av jord, og legge eller bytte ut bark i beddene. Vi lager også flotte og nesten vedlikeholdsfrie rullesteinsbedd med eller uten planter.