Rens av takrenner

Å fjerne løv og annet rusk fra takrenner og evt nedløp bør gjøres hvert år og kanskje både vår og høst. Vi kan gjøre det med å suge løvet ut og ned, vi kan også blåse det ut av takrennen, eller spyle det ned. Å suge det ned gir minst rot på plen og også minst skitt på vegg og vinduer, men vi må da ha tilgang til en 16amp stikk-kontakt for strøm til støvsugeren. Pris avhenger bla av antall etasjer og tilkomst.