Pris og arbeidstid

Kontakt oss gjerne for en halv times gratis førstegangs møte/befaring så kan vi møtes der du ønsker. Da kan du få mer informasjon om vårt tilbud og vi kan sammen se på hva som kan være aktuelt å få gjort. Vi kan ha møte hjemme hos deg eller et annet sted.

Fra sesongen 2024 vil det være noe mer varierende priser. Det koster fra kr 800 til 1200 pr time inkl mva, pr person. Prisen vil være ulik utfra utstyret vi må benytte, risiko under arbeidet og evt andre faktorer. Vanlig hagearbeid på bakkenivå vil gi laveste pris. Ved oppdrag belastes det minimum for en time. Men etter dette faktureres pr 30 min. Inkludert i prisen er det utstyret som brukes utenom spesialutstyr som flisepusser, stubbefreser, . Vi kan også lage et fastpristilbud om du vil ha det.
Hvis du ønsker faste oppdrag som f.eks gressklipp eller snørydding vil du få egen pris på dette utfra størrelse, frekvens og hvor enkel hagen/innkjørselen er.

Er du en senior, vil du første gang du benytter våre tjenester få halv pris for 1 person, for en times arbeid. (Gjelder ikke ved fastpris)

Fra 1 mai 2024 vil det bli tillagt en liten kostnad for å dekke våre hittil ubetalte forberedelser og kjøring til våre kunder. For kunder i asker bortfaller samtidig ordningen med at arbeidstiden starter ved kommunegrensen. “Klargjøring/kjøring/servicebil inntil 15km kr 400 eks mva pr bil.”

Om dere vil forhåndsbetale slik at det ikke koster noe for f.eks din far eller mor, lar det seg ordne.

  • Flytting (opp og nedmontering) av sykehussenger (Opus seng) utføres til fastpris kr.3900.-, men for eksempel vil det bli et tillegg ved kjøring utenfor bærum.

Arbeidstid Vi hjelper deg vanligvis mellom kl 9 -16 på hverdager, men er etter avtale også tilgjengelig på andre tidspunkt/dager. Det er også mulig med risiko/nød/hasteoppdrag etter spesiell avtale og egne priser. (se bla. nedenfor)