Pris og arbeidstid

Kontakt oss gjerne for en halv times gratis førstegangs møte/befaring så kan vi møtes der du ønsker. Da kan du få mer informasjon om vårt tilbud og vi kan sammen se på hva som kan være aktuelt å få gjort. Vi kan ha møte hjemme hos deg eller et annet sted.

Det skal være enkelt å vite hva du skal betale.  Det koster fra 2023 kr 750 pr time inkl mva, pr person. Ved oppdrag belastes det minimum for en time. Men etter dette faktureres pr 30 min. Det er derfor veldig oversiktlig å vite hva du skal betale. Inkludert i prisen er det meste av utstyr som brukes. Ved oppdrag med mer spesialisert utstyr vil dette bli belastet utenom utfra brukslengde. (f.eks vedkløyver, høytrykksvasker, stubbefreser, vibroplate, steinrenser, fliskkutter ol.)
For kjøring utenfor Bærum blir det beregnet timepris på reisen fra Bærums grense. Hvis du ønsker faste oppdrag som f.eks gressklipp vil du få egen pris på dette utfra størrelse, frekvens og hvor enkel hagen er.

Er du en senior, vil du første gang du benytter våre tjenester få halv pris for 1 person, for en times arbeid. (Gjelder ikke ved fastpris)

Timer regnes fra oppmøte til avreise fra din/oppdragets adresse. Blir det behov/avtalt innkjøp på forhånd regnes timer fra oppmøte i butikken/salgssted. Evt kjøring av avfall blir også inkludert i oppdragstiden.

Når bedriftens maskiner benyttes, som f.eks. snøfreser, flishugger, stubbefreser, motorsag ol, vil det komme et tillegg som kan variere utfra tidsforbruk og/eller areal.

Om dere vil forhåndsbetale slik at det ikke koster noe for f.eks din far eller mor, lar det seg ordne.

  • Flytting (opp og nedmontering) av sykehussenger (Opus seng) utføres til fastpris kr.4500.-, men for eksempel vil det bli et tillegg ved kjøring utenfor bærum.

Arbeidstid Vi hjelper deg vanligvis mellom kl 9 -16 på hverdager, men er etter avtale også tilgjengelig på andre tidspunkt/dager. Det er også mulig med risiko/nød/hasteoppdrag etter spesiell avtale og egne priser. (se bla. nedenfor)

07-18Normal pris
18-21+30%
21-23+100% (også hasteoppdrag i vanlig åpningstid)
23-07+300%
Pristillegg gjelder hverdager. Ekstra i helg/høytid.

Oppdrag som medfører ekstra risiko vil bli belastet med et tillegg på 100% av risikoarbeidet. Det er f.eks. arbeid på tak eller felling av trær det må klatres i.

Næringsdrivende

Pris for næringsdrivende er kr 600, eksl mva pr time + kjøregodtgjørelse kr 10 pr km og bompenger