Stubbefjerning

Vi fjerner både store og små stubber med fres. Hvor dypt vi kan komme avhenger av om det er mye stein i grunnen. Er det jord kommer vi ihvertfall ned 10-15cm under bakkenivå. Størrelsen på fresen gjør også at den er mer manøvrerbar og kan komme til mellom andre busker og inn der større maskiner ikke får plass.